Pro Arts & Business främjar samarbete mellan kultur och näringsliv. Vi strävar till att öka välmåendet och kreativiteten på arbetsplatser genom besök av kulturaktörer, valda enligt arbetsplatsens behov och önskemål. Hitta din partner genom oss!